CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU BRC
BRC RUBBER MECHANICAL CORP
ĐC: 29 Đường 30, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Khe co giãn BRC

KHE RAY THÉP BRC

 Khe ray là loại khe co giãn được thiết kế theo nguyên tắc tính đàn hồi. Nó có độ bền mỏi rất lớn. Vì nó tạo ra một số tiếng ồn nên việc cài đặt chính xác là rất cần thiết để giảm xung kích và tiếng ồn. Nó được áp dụng cho tất cả các loại cầu, đặc biệt là thích hợp nhất cho cây cầu dài. Và nó được sản xuất theo chiều dài của một cây cầu để có thể tạo ra sự thoát nước tốt.